Blog

Sztuki walki - sposób na samodoskonalenie

Sztuki walki - sposób na samodoskonalenie

Jedną z metod służących kształtowaniu siły charakteru i prawidłowej postawy jest niewątpliwie uprawianie sportu, a wśród dyscyplin pozwalających przełamywać własne ograniczenia królują sztuki walki.

W obecnych czasach coraz więcej osób dużą wagę przykłada do samodoskonalenia, pokonywania własnych słabości i rozwijania zdobywanych umiejętności. Uprawianie sportów walki to doskonały sposób, aby rozwijać nie tylko strefę fizyczną, ale też duchową.

Wywodzące się z Dalekiego Wschodu sztuki walki, do których zaliczane jest kung fu, muay tai, aikido, jujitsu, czy karate przez większość osób kojarzone jest z walką wręcz i technikami stosowanymi głównie w celu obrony przed napastnikiem. Trzeba jednak wiedzieć, że uderzenia, wykopy i obroty to tylko pewna widoczna cześć całej ideologii nastawionej w znacznie większej mierze na rozwój duchowy, a także doskonalenie ciała i umysłu. Zawodnicy sportów walki wyznają określone wartości, które w zdecydowanej większości przypadków przenoszone są także poza salę treningową, aby wreszcie stać się swego rodzaju kodeksem postępowania. Należą do nich zasady fair play podczas walki, uszanowanie poglądów i wartości wyznawanych przez inne osoby, a także dążenie do pokonywania własnych niedoskonałości i ograniczeń.

Ideologia przyświecająca wschodnim sztukom walki ma swoich zwolenników w wielu zakątkach świata, również w Polsce. Zawodnicy zdobywają kolejne umiejętności pod okiem doświadczonych i wykwalifikowanych trenerów, a poniesiony podczas treningów wysiłek przekłada się nie tylko na zdobywanie nagród i wyróżnień podczas turniejów, ale znajduje odzwierciedlenie także w życiu osobistym i zawodowym. Bardzo często zawodnicy zauważają, że pracując nad strefą fizyczną doskonalą swój charakter i zmieniają sposób myślenia. Oczywiście nie można zapominać o pozytywnych skutkach, jakie treningi niosą dla naszego organizmu.

Sztuki walki korzystnie wpływają na zachowanie prawidłowej postawy, kondycję i sprawność. Aby jednak tak było, należy trenować wyłącznie pod okiem instruktorów posiadających ku temu odpowiednie kwalifikacje i w sposób dostosowany do swoich możliwości i uwarunkowań fizycznych.

Zawodnicy, którzy sztuki walki traktują nie tylko jako formę aktywności fizycznej, ale interesują się także ich wymiarem duchowym podkreślają, że największą zaletą, a jednocześnie najtrudniejszym wyzwaniem jest zrozumienie, iż nabyte umiejętności mają na celu wyłącznie obronę i nie powinny być wykorzystywane do ataku. Osoby trenujące sztuki walki bardzo często w głównej mierze pociąga sama filozofia przyświecająca tego typu sportom, a także zachowanie równowagi pomiędzy własnymi umiejętnościami oraz świadomością, że mogą je zastosować wyłącznie w ostateczności. Dla wielu osób jest to znacznie trudniejsze niż pokonanie przeciwnika podczas walki.

Zarówno sami zawodnicy, jak i ich trenerzy są zgodni co do jednego: uprawianie sportów walki powoduje przemianę nie tylko fizyczną, ale również duchową, a wraz z upływem czasu zmienia się podejście do tego typu aktywności. Wiele osób zasady obowiązujące na sali treningowej stosuje także w życiu codziennym, a ćwiczenia i dążenie do zdobywania kolejnych poziomów zaawansowania uświadamia im, że takie postępowanie wprowadza swego rodzaju porządek i harmonię.

Tradycyjne sztuki walki opierają się przede wszystkim na kodeksie honorowym, oraz dążeniu do kontroli własnego ciała i walki ze słabościami. Przestrzeganie określonych zasad postępowania uczy, że zwycięstwo nie zawsze jest jednoznaczne z całkowitym zdominowaniem przeciwnika i pokonaniem go podczas walki wręcz. W niektórych sytuacjach wystarczające bywa samo okazanie swojej przewagi, która wynika nie z siły fizycznej, ale mocnej osobowości i przeświadczenia, że jesteśmy w stanie pokonać wszelkie przeciwności. Coraz częściej to właśnie filozofia wschodnich sztuk walki stanowi magnes przyciągający tak dużą liczbę osób zainteresowanych trenowaniem jujitsu, karate albo kung fu, a ich uprawianie staje się swego rodzaju sposobem na życie.

Pin It