Trening ogólnorozwojowy

Trening ogólnorozwojowy dla dzieci i młodzieży

trener personalny Kraków

Treningi ogólnorozwojowe to odpowiednio dobrane ćwiczenia angażujące wszystkie grupy mięśniowe, które rozwijają cechy motoryczne. Głównym celem stosowania treningu ogólnorozwojowego jest kształtowanie kondycji ogólnej i wszechstronnej sprawności ruchowej. Jest dodatkowym, a zarazem bardzo ważnym treningiem dla wybranych konkurencji sportowych.