Trening sportowy

Trening sportowy dla zawodników różnych dyscyplin

trener personalny Kraków

Skierowany do zawodników różnych dyscyplin potrzebujących dodatkowego treningu wzmacniającego lub aerobowego. Przygotowywany indywidualnie pod kątem uprawianej dyscypliny i potrzeb klienta.

Charakterystyka treningu sportowego:
tworzą go elementy składające się na stan wytrenowania, tzn. różne aspekty przygotowania zawodnika czyli:

przygotowanie sprawnościowe (motoryczne):

  • szybkościowe
  • siłowe
  • wytrzymałościowe
  • kondycyjne
  • gibkościowo-skocznościowe
  • plyometryczne